Stichting Hadewijch

Stichting Hadewijch is onlangs op initiatief van het Pulse Ensemble opgericht ter bevordering van de uitvoering en verspreiding van kerk- en volksmuziek met een relatie tot het Nederlandse taalgebied, in ruimste zin.

Op aanvraag sturen wij u de oprichtingsstatuten toe.

Statutair doel van de stichting

De doelstelling van de stichting is het onderzoeken en uitdragen van muziek uit het Nederlands taalgebied, in het bijzonder kerk- en volksmuziek, alsmede het ontplooien van activiteiten rondom kunst en wetenschap in ruime zin, in het bijzonder het scheppen van nieuwe kunst.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het in stand houden en stimuleren van een zangkwartet [het Pulse Ensemble], dat zich specialiseert in muziek uit het Nederlands taalgebied, met een nadruk op kerk- en volksmuziek. Daarnaast tracht de stichting nieuwe kunst en context te faciliteren, al dan niet in samenwerking met andere kunstenaars, wetenschappers, componisten en uitvoerenden en al hetgeen dat hiermee in de ruimste zin verband houdt, hiertoe behoort en/of hiertoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur
Sebastiaan van Leunen, voorzitter
Wies de Greef, secretaris
Dierick Aartsen, penningmeester

U kunt met de stichting contact opnemen via info@pulseensemble.nl.